Νομική Προστασία

Δεν είναι λίγες οι φορές που στις καθημερινές μας προσωπικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ερχόμαστε σε αντίθεση με τρίτους καλούμενοι να διεκδικίσουμε το δίκιο μας υπερασπιζόμενοι τον εαυτό μας. Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται να δώσει λύση η ασφάλιση Νομικής Προστασίας.

Η ασφάλεια νομικής προστασίας καλύπτει:

  • Αμοιβές δικηγόρων της εκλογής σας δικαστικά έξοδα.
  • Αμοιβές πραγματογνωμόνων.
  • Έξοδα δικαστικών επιμελητών.
  • Αποζημιώσεις μαρτύρων.
  • Έξοδα προσφυγών.
  • Προκαταβολές δικαστικών εξόδων.
  • Επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Μπορούμε να χτίσουμε για εσάς προγράμματα που καλύπτουν τόσο τον ιδιώτη όσο και τον επαγγελματία για περιπτώσεις όπως Νομική προστασία οικογένειας για να διεκδικήσετε αποζημίωση για ζημιές που προκάλεσαν τρίτοι σ΄εσάς ή στην οικογένεια σας, για εξ΄αμελείας παραβάσεις ποινικών, αστυνομικών ή υγειονομικών παραβάσεων, για μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας σας ή για διαφορές που προκύπτουν από συναλλαγές της καθημερινής ζωής, όπως, αγορές, πωλήσεις, επισκευές, δάνεια, ιδιωτικά γραμμάτια, για συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου κ.α.

Για παράδειγμα για ζημίες που προκλήθηκαν από απροσεξία των τεχνητών κατά την επισκευή του σπιτιού σας, για υπερβολική χρέωση λογαριασμών από εταιρίες όπως π.χ. κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, για λαθεμένη χρέωση πιστωτικής κάρτας, για τραυματισμό που ενδεχόμενα προκάλεσε το παιδί σας σε άλλο παιδί, για αντιδικία που προκύπτει μεταξύ του ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας η οποία δεν πληρώνει έξοδα νοσηλείας ενώ αυτός το δικαιούται κλπ.

Νομική προστασία επιχειρήσεων, βιοτεχνιών και ελεύθερων επαγγελματιών για να διεκδικήσετε αποζημίωση για ζημιές που προκάλεσαν τρίτοι στην επιχείρησή σας, για εξ΄αμελείας παραβάσεις ποινικών, αστυνομικών και υγειονομικών παραβάσεων, για μισθωτικές διαφορές, για διαφορές από εταιρικές συναλλαγές, για συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού και φορολογικού δικαίου κ.α.

Για παράδειγμα ανταγωνιστής σας δυσφημίζει την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών του ασφαλισμένου, πελάτης κλέβει εμπορεύματα από το κατάστημα, τραυματισμός εργάτη από βλάβη μηχανής της επιχείρησης, διαφορές με την ασφαλιστική εταιρεία για συμβόλαια πυρός, κλοπής κλπ., αξιώσεις από ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτα τιμολόγια κλπ.

Επίσης υπάρχουν πολλά άλλα εξειδικευμένα προγράμματα όπως: νομική προστασία οχήματος, σκαφών αναψυχής, εκμίσθωσης διαμερίσματος-καταστήματος-οικοπέδου, διαχειριστών πολυκατοικίας, διαμεταφορέα, επαγγελματιών κ.α. Ευθύνη πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη διαμεσολαβούντων