Μεταφορές

Ο κλάδος Μεταφορών είναι ένας από τους παλαιότερους κλάδους ασφάλισης. Βασικό του χαρακτηριστικό η έλλειψη κεντρικής τιμολογιακής πολιτικής από όλες τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη φύση του ασφαλιζομένου αντικειμένου το οποίο είναι έτσι κι αλλιώς συνάρτηση πολλών παραμέτρων, ξεκινώντας από το μεταφερόμενο αγαθό (ύλη, ευπάθεια κλπ.), το χρησιμοποιούμενο μέσο, το δρομολόγιο κλπ.

Οι βασικότερες κίνδυνοι που καλύπτονται είναι οι εξής:

 • ΑΠΛΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.(Ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, προσάραξη, ναυάγιο, εκβολή φορτίου στη θάλασσα, συνεισφορά σε γενική αβαρία και σώστρα).
 • ΑΠΛΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ συμπεριλαμβανομένων: Αρπαγής από τη θάλασσα, απώλειας από πτώση φορτίου στη θάλασσα, σεισμού, ηφαιστειακής έκρηξης ή κεραυνού, διάβρωσης από θαλασσινό νερό.
 • ΑΠΛΟΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Ζημιές μόνο από ατυχήματα του αυτοκινήτου ή σιδηροδρομικού συρμού και πυρκαγιά).
 • ΑΠΛΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.(Ζημιές μόνο από ατυχήματα του μεταφορικού μέσου και πυρκαγιά).
 • ΑΠΛΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.(Ζημιές μόνο από ατυχήματα του αεροσκάφους και πυρκαγιά).

Συμπληρωματικά λειτουργούν και:

 • ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΒΡΟΧΗΣ & ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ.
 • ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗΣ
 • ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
 • ΘΡΑΥΣΕΩΣ (Περιλαμβάνει ζημιές από στρεβλώσεις, κοιλάνεις, εκδορές).
 • ΡΟΗΣ
 • ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
 • ΠΟΛΕΜΟΥ, ΝΑΡΚΩΝ, ΤΟΡΠΙΛΩΝ (Μόνο για την θαλάσσια, ταχυδρομική και αεροπορική μεταφορά).
 • ΑΠΕΡΓΙΩΝ, ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ.
 • ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.( Ζημιές από οποιαδήποτε από τους παραπάνω κινδύνους με εξαίρεση τα φορτία επί καταστρώματος πλοίου. Δεν περιλαμβάνει τους κινδύνους ΠΟΛΕΜΟΥ, ΑΠΕΡΓΙΩΝ).