Αυτοκίνητο-Μοτό

Τα γραφεία μας αναλαμβάνουν προσωπικά την εξυπήρετηση των πελατών τους για οποιαδήποτε συμβάν ως σημείο βασικής διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό.

Είναι γνωστό ότι το απρόοπτο είναι αναπόσπαστο στοιχείο στη ζωή, πόσο μάλλον σχετικά με το όχημά μας με το οποίο οι περισσότεροι περνάμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας.

Η ασφάλιση κάθε οχήματος είναι υποχρεωτική βάσει της νομοθεσίας. Η σημασία της έγκειται στο ότι ελαχιστοποιεί το οικονομικό ρίσκο σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Για αυτό ακριβώς θα πρέπει αφενός η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας που θα συνεργαστούμε και αφετέρου ο συνδυασμός των κινδύνων που θα καλύψουμε, φυσικά πάντοτε με γνώμονα το οικονομικό μας συμφέρον, να μας έξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά και την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη χρήση του οχήματός μας, στηριζόμενοι στην εξασφάλιση που μας παρέχει το συμβόλαιο μας.Η ασφάλιση του οχήματός μας σχετίζεται άμεσα με:

1. Το κόστος των ζημιών που πιθανά θα προκαλέσει ο οδηγός σε τρίτους.
2. Το κόστος από καταστροφή ή απώλεια του οχήματος από πιθανή ολική ή μερική κλοπή, πυρκαγιά, βανδαλισμό ή καιρικά φαινόμενα
3. Το κόστος που μπορεί να προκύψει από νομικής φύσεως αντιδικίες.

Πράσινη Κάρτα (Ταξίδι εκτός Ελλάδας)

Ταξίδι σε χώρα που είναι απαραίτητη η έκδοση ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

  • Φροντίστε σε περίπτωση που θέλετε να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδος να ζητήσετε από την ασφαλιστική εταιρία σας να σας προμηθεύσει με πράσινη κάρτα, εάν το ταξίδι σας θα είναι σε κάποια από τις χώρες που είναι απαραίτητη η πράσινη κάρτα.
  • Ζητήστε την πράσινη κάρτα μερικές μέρες πριν το ταξίδι σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι ημερομηνίες ισχύος της κάρτας, σας καλύπτουν για τη διάρκεια του ταξιδιού σας.
  • Ότι κάποια από της χώρες προορισμού δεν έχει διαγραφεί με X.
  • Ότι όλα τα στοιχεία στην Πράσινη Κάρτα (όνομα ιδιοκτήτη, αριθμός κυκλοφορίας, τύπος και μάρκα) είναι σωστά.
  • Ότι το αναγνωριστικό GR, o κωδικός της ασφαλιστικής σας εταιρίας και ο αριθμός της Πράσινης Κάρτας είναι ευανάγνωστα.
  • Ότι αναγράφεται το όνομα της ασφαλιστικής σας εταιρίας με σφραγίδα της.

Ταξίδι σε χώρα που δεν είναι απαραίτητη η έκδοση ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

  • Εάν θέλετε να ταξιδέψετε σε κάποια από τις χώρες του ΕΟΧ δεν είναι απαραίτητο να έχετε Πράσινη Κάρτα διότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που σας έχει χορηγήσει η ασφαλιστική σας εταιρία σας καλύπτει σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ. (Τεκμαρτή Ασφαλιστική Κάλυψη).
  • Φροντίστε η ισχύς του ασφαλιστηρίου σας να καλύπτει την περίοδο που θα διαρκέσει το ταξίδι σας.
  • Παρόλα αυτά σας συμβουλεύουμε να ζητήσετε από την εταιρία σας να σας δώσει πράσινη κάρτα χορηγείται δωρεάν. Θα σας διευκολύνει σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου και ατυχήματος διότι η Πράσινη Κάρτα είναι ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο έγγραφο ασφαλιστικής κάλυψης, ενώ ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην ελληνική γλώσσα πιθανόν να μην μπορεί να γίνει κατανοητό από κάποια Αρχή στο εξωτερικό και επομένως να δυσκολευτείτε να αποδείξετε την ασφαλιστική σας κάλυψη.

Ειδικές περιπτώσεις (Ταξίδι στο Κόσσοβο)

Σε περίπτωση που θέλετε να ταξιδέψετε στο Κόσσοβο θα υποχρεωθείτε να συνάψετε τοπική συνοριακή ασφάλεια.

Ταξίδι σε χώρα που δεν ανήκει στο Σύστημα Πράσινης Κάρτας

Σε περίπτωση που θέλετε να ταξιδέψετε σε χώρα η οποία δεν ανήκει στο Σύστημα Πράσινης Κάρτας, κατά την είσοδο σας στη χώρα αυτή θα πρέπει να συνάψετε κάποια τοπική ασφάλιση που θα σας καλύπτει για όσο διάστημα θα παραμείνετε εκεί. Σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε για περαιτέρω πληροφορίες στην πρεσβεία της χώρας αυτής πριν αναχωρήσετε.

Σας ενδιαφέρει...

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος της εταιρίας στην οποία είστε ασφαλισμένοι.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για δήλωση ατυχήματος είναι τα εξής:

* Αδεια κυκλοφορίας
* Δίπλωμα οδήγησης
* Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
* Χαρτί Τροχαίας (εφόσον κλήθηκε και κατέγραψε το συμβάν)
* Φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος

Φροντίδα & Οδική

Το τηλέφωνο της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ή της ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ αναγράφεται επάνω στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Πλήρης Κάλυψη

car service

Το γραφείο μας έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με ολοκληρωμένα συγκροτήματα και μονάδες (Συνεργεία-Φανοποιεία) όπου εκτός από την ανάληψη και την ολοκλήρωση της αποζημίωσης, σε όλα τα στάδια παρέχει και αυτοκίνητο αντικατάστασης ιδιοκτησίας ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΕ


Δείτε ΕΔΩ τους συνεργάτες μας