Η εταιρία μας με τις ενέργειές της δίνει πραγματική αξία στην έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Με τις δράσεις και την ανθρωποκεντρική αντίληψη της διοίκησης και των στελεχών μας υιοθετούμε μια υπεύθυνη εταιρική πρακτική στους τομείς της κοινωνίας και της ευρύτερης τοπικής κοινότητας στηρίζοντας κυριώς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύξαμε μια γόνιμη συνεργασία με την ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στηρίζοντας με χρηματικά μέσα το σημαντικό έργο που επιτελεί η ομάδα της Κιβωτού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Κωνσταντίνο Τουλουμτζίδη.