Ζωής-Υγείας-Νοσοκομειακό

Η εταιρεία έχοντας ξεκινήσει με αυτόν τον κλάδο ασφάλισης έχει ουσιαστική εμπειρία στην ανάληψη και ασφάλιση τέτοιων κινδύνων.

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 15 ΕΤΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ 280 ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΠΛΗΡΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ